Praca Podopiecznego

UWAGA: strona w budowie, prosimy o cierpliwość :)

 

 

 

 

nasz numer konta: 10 1440 1231 0000 0000 0343 1215
NORDEA BANK POLSKA O/ŁÓDŹ

Dziękujemy wszystkim, którzy przekazali nam 1% podatku. W 2015 roku otrzymaliśmy 12 148,70 zł. 

1% - KRS 0000109002

 

Towarzystwo Przyjaciół „Domu na Osiedlu” zostało Laureatem IV edycji Konkursu Grantowego RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!, zorganizowanego przez Fundację „Dbam o Zdrowie”. Budżet projektu w wysokości 8000 zł z czego 4000 zł pochodzi z Fundacji „Dbam o Zdrowie”, a 4000 zł z budżetu naszej organizacji, przekazany zostanie na wsparcie w zakupie leków i środków medycznych dla osób chorych najbardziej potrzebujących. Z projektu pt. „Pełnoprawni w zdrowiu 4” w naszej organizacji skorzysta łącznie 10 osób. Projekt dedykowany będzie osobom niepełnosprawnym intelektualnie i potrwa do końca kwietnia 2016 r. Pomoc przekazana zostanie w postaci kart możliwych do realizacji w aptekach na terenie całego kraju. Nasza Organizacja znalazła się w gronie 100 Laureatów Konkursu Grantowego 2015, które przygotowały i przesłały najlepsze projekty niwelujące bariery w dostępie do leków w Polsce. Pula środków przekazanych w ramach grantów przez Fundację „Dbam o Zdrowie” wyniosła w tym roku rekordowe 2 mln zł. Uroczyste spotkanie z Grantobiorcami, podpisanie umów i wręczenie symbolicznych czeków miało miejsce 30 kwietnia 2015 r. w łódzkiej Atlas Arenie.