Praca Podopiecznego

1procent 2020 

Cele na następny rok:

Naprawa starej podłogi w Pracowni Twórczej.

Dopłata do wkładu własnego w budżet realizacji projektu.

Bieżąca działalność domów, prace modernizacyjne.

 

Szanowni Państwo,

zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% podatku na rzecz

Towarzystwa Przyjaciół "Domu na Osiedlu".

Równocześnie dziękujemy wszystkim, którzy wsparli nas w latach ubiegłych.

Dom na Osiedlu to 8 osób z niepełnosprawnością intelektualną,

które realizują autorski program usprawniający. Program zakłada, że osobie

niepełnosprawnej umysłowo nie są potrzebne warunki specjalne,

ale takie jak każdemu z nas, by mógł wszechstronnie się rozwijać.

A więc: poczucie bezpieczeństwa, własne docelowe miejsce pobytu,

gdzie można pozostać do końca życia, jeśli się tego chce, akceptacja otoczenia,

indywidualny kontakt, serdeczność, pomoc w odkrywaniu własnych możliwości

i poznawaniu potrzeb. Obecnie, Marlena, Żaneta, Wiola i Mikołaj, którzy są

rodzeństwem oraz Ula, Natalia, Adam i Łukasz mieszkają w dwóch mieszkaniach w

różnych punktach Łodzi: na Kalinowej 5 m.2 oraz na Wólczańskiej 37 m..21. Od wielu lat

uczą się i pracują w Pracowni Twórczej na Kopernika 19, a od 3 lat współtworzą

Galerię Odlot przy ul.Sienkiewicza 61A. W pracowni i w galerii oprócz całej ósemki

można spotkać dochodzących do wspólnoty Marcina i Mariusza.

W miarę upływu czasu mieszkańcy Domu na Osiedlu potrzebują

coraz mniej wsparcia asystentów, którzy im towarzyszą, gdyż

coraz więcej rzeczy robią sami. Zarówno mieszkania - domy jak i pracownia

są miejscem otwartym i przyjaznym wszystkim gościom, którzy chcą

zobaczyć jak żyją i pracują osoby, które według niektórych powinny

dożywotnio znaleźć się w DPSie.

Jesteśmy otwarci na przyjęcie nowych osób, tak do domu jak i do pracowni.

Dom na Osiedlu został wpisany w rejestr UNESCO jako najlepszy projekt dla osób

niepełnosprawnych. Projekt Dom na Osiedlu został zamieszczony na Witrynie

Obywatelskiej Prezydenta RP jako jedyny łódzki projekt wyróżniony na Witrynie

zapewniający całkowite wsparcieosobom niepełnosprawnym. Od wielu lat

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnychwspiera finansowo

naszą działalność.

Wspierają nas również ci, którzy bliżej przyjrzeli się naszej działalności.

Aktualnie nie otrzymujemy żadnej stałej dotacji od miasta pomimo,

że wszystkim naszym wychowankom taka pomoc jest należna ustawowo.

 

 

Można nam pomóc przekazując 1% podatku. KRS 0000109002