Praca Podopiecznego Praca Podopiecznego
Siedziba Stowarzyszenia:
Towarzystwo Przyjació³ "Domu na Osiedlu"
91-348 £ód¼, ul Kalinowa 5 m 2
(mieszkanie podopiecznych)
tel: (042) 651 13 57

£ód¼, ul Wólczańska 37 m 21
(mieszkanie podopiecznych)
tel: (042) 633 82 85

Pracownia Twórcza
czynna pn – pt w godz. 09.00 – 14.00 (prócz wakacji)
£ód¼, ul Kopernika 19 m 14 oraz 1 A
tel: (042) 637 41 10

Galeria ODLOT
£ód¼, ul. Piotrkowska 118

adres e-mail: domnaosiedlu@gmail.com