Praca Podopiecznego

Pfron

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych współfinansuje

wieloletni projekt Towarzystwa Przyjaciół Domu na Osiedlu pod nazwą „Dom

na Osiedlu”. Umową nr. ZZO/000151/05/ D z dnia 03 kwietnia 2017 roku zlecił

realizację zadań w/w Towarzystwu w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia

1997 roku o rehabilitacji zawodowej społecznej oraz zatrudnieniu osób

niepełnosprawnych.

1) Okres realizacji projektu zawarty w Umowie wyznacza termin od dnia 01

kwietnia 2017 roku do 31 marca2018 roku .Następnie Aneks nr 1 z dnia

26 kwietnia 2018 roku do powyższej Umowy określa następny okres

realizacji od 01 kwietnia 2018 r do 31 marca 2019 roku.

2) Zasady rekrutacji: Teoretycznie każdy kto posiada orzeczenie o

niepełnosprawności może zostać zarówno beneficjentem domu albo

pracowni twórczej i galerii. Wszystkie te miejsca są otwarte gdzie można

otrzymać pełna informację na ten temat. Również na stronie

Stowarzyszenia, face-booku Pracowni i Galerii Odlot. Praktycznie jednak

mogą nimi zostać ci którzy wykazują się chęcią pracy, nauki oraz

gotowością do pracy nad swoim rozwojem zarówno samodzielności jak i

umiejętności, a także regularnego uczestnictwa we wszystkich zajęciach.

Okres próbny ujawnia czy dany kandydat spełnia określone warunki

3) Formy wsparcia realizowane w ramach projektu to:

a) Nauka samodzielnego prowadzenia domu

b) Trening społeczno-zawodowy

c) Zajęcia rekreacyjne

d) Zajęcia edukacyjne indywidualne i grupowe

e) Nowe media-warsztaty

f) Warsztaty ogrodnicze

g) Animacja indywidualnych działań twórczych w zakresie różnych form

sztuki

h) Galeria miejsce spotkań i integracji ze społeczeństwem

i) Nowa forma inspiracji plenerowej

j) Zajęcia ruchowe

k) Zajęcia ze stolarki

4) Harmonogram poszczególnych działań w ramach projektu.

 PFRON

5) Aktualności dotyczące realizowanego projektu

a) Przyjęcie na okres próbny do pracowni nowej osoby (jeśli się sprawdzi

zostanie wpisana do przyszłego projektu)

b) Czeka na przyjęcie na pobyt stały do domu również nowa osoba.

c) Otrzymaliśmy od Miasta lokal zastępczy dla Galerii Odlot na okres

rewitalizacji dotychczasowej lokalizacji Galerii. Otrzymany lokal mieści

się w Pasażu Schillera , ( ale jej adres to Sienkiewicza 61) ma 100m2

powierzchni na parterze i ogrzewanie centralne. Aktualnie wraz z

beneficjentami jesteśmy w trakcie aranżacji nowego pomieszczenia

galerii , której otwarcie zamierzamy dokonać najpóźniej w drugiej

połowie listopada. Jednak aranżacja dokonuje się w godzinach zajęć w

pracowni z częścią jej uczestników i jest otwarta dla gości i

wolontariuszy, którzy chcą się włączyć w powyższe działania.

Kiermasz natomiast czynny jest cały czas od godziny 14tej do godz 19

od czwartku do niedzieli włącznie w przedsionku nowego lokalu w

Pasażu Schillera.