Praca Podopiecznego

Pfron

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych współfinansuje

wieloletni projekt Towarzystwa Przyjaciół Domu na Osiedlu pod nazwą „Dom

na Osiedlu”. Umową nr. ZZO/000220/05/ D z dnia 30 kwietnia 2019 roku zlecił

realizację zadań w/w Towarzystwu w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia

1997 roku o rehabilitacji zawodowej społecznej oraz zatrudnieniu osób

niepełnosprawnych.

1) Okres realizacji projektu zawarty w Umowie wyznacza termin od dnia 01

kwietnia 2019 roku do 31 marca2022 roku .

2) Zasady rekrutacji: Teoretycznie każdy kto posiada orzeczenie o

niepełnosprawności może zostać zarówno beneficjentem domu albo

pracowni twórczej i galerii. Wszystkie te miejsca są otwarte gdzie można

otrzymać pełna informację na ten temat. Również na stronie

Stowarzyszenia, face-booku Pracowni i Galerii Odlot. Praktycznie jednak

mogą nimi zostać ci, którzy wykazują się chęcią pracy, nauki oraz

gotowością do pracy nad swoim rozwojem zarówno samodzielności jak i

umiejętności, a także regularnego uczestnictwa we wszystkich zajęciach.

Okres próbny ujawnia czy dany kandydat spełnia określone warunki.

3) Formy wsparcia realizowane w ramach projektu to:

a) Próba samodzielnego życia w mieszkaniu przy Wólczańskiej ze wsparciem

asystenta.

b) Próba samodzielnego życia przez beneficjentów mieszkaniu przy ulicy Kalinowej z

ograniczonym wsparciem asystenta.

c) Samodzielne życie beneficjentki w swoim mieszkaniu na Kopernika  z małym

wsparciem asystenta.

d) Indywidualny trening czwórki beneficjentów z Kalinowej.

e) Opieka nocna dla mieszkańców ulicy Wólczańskiej.

f) Animacja indywidualnych działań twórczych w zakresie różnych form sztuki

w lokalu pracowni przy ulicy Kopernika i równolegle w galerii na Pasażu Schillera.

g) Zajęcia Nowe Media oraz próby przez beneficjentów promocji w mediach.

h) Praca w Galerii, nowy etap w lokalu na pasażu Schillera.

i) Udział w nocy muzeów.

j) Nowa forma inspiracji plenerowej.

k) Dodatkowe wsparcie asystenta-głównie w przerwie wakacyjnej ( rekreacja)

l) Zajęcia ruchowe.

ł) Zajęcia ogrodnicze.

m) Zajęcia ze stolarki.

n) Zajęcia rekreacyjne.

 
4) Harmonogram poszczególnych działań w ramach projektu.

pfron