Marcin
Agnieszka, Agniecha
kocha kubki posiada ich bez miary.
Kocha także Łukasza,
bo lubi się z nim śmiać.