Praca Podopiecznego

Projekt współfinansowany ze środków PFRON - „Kurs na samodzielność – zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym” – czas realizacji 01.04.2017 – 31.03.2019r. opis projektu – działania realizowane w projekcie 


Projekt dotyczy następnego etapu realizacji Autorskiego programu przystosowawczego do życia i pracy w społeczeństwie dla osób z głębszym upośledzeniem intelektualnym (umiarkowanym i znacznym). Obejmuje całokształt życia tych osób w bezterminowej perspektywie czasowej, poddając ich nieustającej rehabilitacji czynionej poprzez:


a) podejmowanie zadań dotyczących samodzielnego prowadzenia domu (sprzątanie, zakupy, gotowanie, pranie, poruszanie się po mieście, załatwianie spraw w urzędach, współpraca i współżycie z sąsiadami i inne wyzwania które pojawiają się w miarę ich rozwoju i osiągniętej samodzielności). Co zmniejsza z każdym etapem ilość wsparcia.

b) rozwijanie istniejącego w każdym z nich innego potencjału twórczego, w codziennych zajęciach pracowni twórczej opartych wyłącznie na indywidualnej twórczości : improwizacji oraz interpretacji bez możliwości odwzorowywania lub odrysowywania czegokolwiek, kształcących ich w umiejętnościach warsztatowych, w zakresie różnorodnych rodzajów sztuki (malarstwa, grafiki tradycyjnej, komputerowej, wielkoformatowej, rękodzieła artystycznego, tkaniny unikatowej, twórczej stolarki, pantomimy itp.) Ten rodzaj prowadzenia zajęć przynosi wymierne rezultaty w rozwoju wyobraźni, fantazji, koncentracji, współdziałania, cierpliwości ale nade wszystko samodzielności oraz produktu ubocznego w postaci sztuki, która zyskuje już zainteresowanie nie tylko w kraju ale i za granicą, przynosząc wymierne dochody uzupełniające wydatki.

wejście w codzienną integracje ze społeczeństwem we współtworzonej i współprowadzonej galerii wystawienniczej ich prac w centrum Łodzi. Mogą tu doświadczać akceptacji i podziwu dla ich prac, których są autorami, ale również uczyć się odpowiedzialności i wysiłku, który łączy się z normalnie wykonywaną pracą przynoszącą im różnorodne korzyści. Ten perspektywicznie realizowany projekt ma wiele etapów zarówno tych, które są już poza naszymi wychowankami w osiąganiu samodzielności i aktywności, jak i tych które są jeszcze ciągle przed nimi. Efekty tych już zrealizowanych potwierdzają to co jest sprawdzalne ,że w praktyce Autorski program przynosi całkowicie nową propozycję w zakresie opieki nad osobami z głębszą niesprawnością intelektualną. Bowiem w ten sposób prowadzona permanentna rehabilitacja daje tym osobom możliwość normalnego twórczego życia, w dodatku, o połowę mniej kosztownego dla państwa niż wegetatywny pobyt w DPSach, które dotychczas są jedynym stałym miejscem życia dla tych osób. 

Warunki rekrutacji do projektu:
Teoretycznie, każdy kto posiada orzeczenie o niepełnosprawności może się stać uczestnikiem Pracowni Twórczej a także na stale Domu. Informacja na ten temat jest przekazywana na stronie Stowarzyszenia, face-book-u Pracowni i Galerii Odlot,przez znajomych, przyjaciół oraz rodziców osób które już u nas się znalazły. Jednak praktycznie uczestnikami zostają ci ,którzy wykazują się chęcią pracy, nauki oraz regularnego uczestnictwa w zajęciach. Okres próbny poprzedzający przyjęcie ujawnia czy kandydat spełnia wymagane warunki.

 

 


Formy wsparcia:
W ramach projektu proponujemy następujące formy wsparcia:


-Nauka samodzielnego prowadzenia domu (trzy poziomy wsparcia)
-Opieka nocna
-Trening funkcjonowania w domu dla 1 osoby spośród dochodzących na zajęcia
-Zajęcia edukacyjne
-Zajęcia rekreacyjne
-Dodatkowe wsparcie asystenta - głównie zajęcia rekreacyjne
-Zajęcia ogrodnicze
-Próby wolontariatu poza placówką dla 3 osób
-Impreza integracyjna w ogrodzie dla społeczności sąsiedzkiej
-Animacja indywidualnych działań twórczych w zakresie malarstwa, grafiki,rękodzieła, tkanin unikatowych,
-Nauka szycia dla grupy wyrównawczej
-Projektowanie i szycie nowych przedmiotów na sprzedaż
-Praca w galerii - dalszy etap (w tym galeria plenerowa od maja do października)
-Zajęcia Nowe Media
-Zajęcia poza pracownią (fotografowanie, rysowanie w plenerze - na ulicach, w podwórzu galerii), 
-Odwiedziny muzeów
-Plener artystyczno-terapeutyczny
-Udział w Nocy Muzeów
-Utrzymanie bazy lokalowej
-Prowadzenie księgowości projektu
-Monitoring i koordynacja

 

Zapraszamy do współpracy wszystkich chętnych. Nasze rysunki, obrazy i grafiki można wykorzystać jako ilustracje do książek albo powiesić na ścianie. Wykonujemy oryginalne torby, tkaniny i zabawki. Prace można obejrzeć i kupić w Galerii ODLOT - Łódź, ul. Piotrkowska 118.